DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Ako je naše zdravlje motor životne energije, naša dužnost je da o njemu brinemo i tako sebi omogućimo da dugo uživamo u stvarima koje nas u životu raduju. Iako u svakom trenutku mogu da nas iznenade situacije u kojima se ne osećamo najbolje, važno je da sebi obezbedimo najbolju negu i da povratimo energiju što pre.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje donosi efikasan vid medicinske zaštite i pruža pokriće za najkvalitetnije lečenje u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Srbije kod najboljih lekara, sa najnovijim metodama lečenja i najkomfornijim uslovima. Jednostavno, brzo i bez čekanja.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćene su one usluge koje su medicinski opravdane odnosno neophodne za dijagnozu ili lečenje pacijenta.

 

Za informativnu ponudu potrebno je:

* obavezna polja

Ime i prezime:*

Datum rođenja:*

Kontakt telefon:*

Vrsta osiguranja:*

Email:*

Poruka