Prodajno mesto Pančevo

Prodajno mesto Pančevo

Prodajno mesto Pančevo

Prodajno mesto Pančevo

Prodajno mesto Beograd

Prodajno mesto Bačka Palanka

Prodajno mesto Bačka Palanka

Agencija za zastupanje u osiguranju ”INVEST-LIFE” na tržištu osiguranja u Srbiji posluje od 2008.godine, zastupajući vodeće Osiguravajuće kuće na jedan transparentan, prepoznatljiv i veoma osoben način.

U godinama iza nas, gradili smo imidž zastupnika u osiguranju koji svojom profesionalnošću, znanjem, poštenjem i izuzetno kvalitetnom saradnjom, stvara odnos međusobnog poverenja, kako kod svojih partnera, tako i kod svojih klijenata.

Hiljade zadovoljnih korisnika naših usluga, dovoljno govore o svemu navedenom.

Ovakav odnos, doprineo je tome da ”INVEST-LIFE” postane izuzetno poželjan partner svih vodećih osiguravajućih kuća u Srbiji.

Shodno navedenom, možemo reći da smo u potpunosti profesionalno osposobljeni da ponudimo vrhunsku uslugu našim klijentima u sferi poslova osiguranja štedeći na najbolji način i njihove resurse.

Ovakav vid poslovanja predstavlja veliko rasterećenje za klijente, pre svega zbog uštede vremena potrebnog za poslove osiguranja, kao i kadrova za administriranje, koje je uglavnom velikog obima.

Takođe, možemo ponuditi profesionalnu obuku svima koji žele da se ostvare i  profesionalizuju u svetu osiguranja. 

Zastupnici u osiguranju  imaju i druge prednosti koje se ogledaju u sledećem:  

  • U svom timu zapošljavaju profesionalce za obavljanje poslova osiguranja.
  • Odlikuju se visokim nivoom usluga.
  • Raspolažu ponudama, uglavnom, svih vodećih osiguravajućih kuća u Srbiji
  • Obezbeđuju najpovoljnije ponude svojim klijentima štedeći im pri tom novac i vreme, kao i potrebnu radnu snagu za obavljanje poslova osiguranja.
  • Pružaju pomoć, savetuju, intervenišu u rešavanju eventualno nastalih šteta
  • Sve usluge za klijenta su bez naknade, dok zastupnici osiguranja preuzimaju na sebe svu problematiku vezanu za osiguranje.